Reitsma en MVO

Wij merken dat onze partners in de keukens steeds bewuster voor goede producten. Er wordt steeds meer gevraagd naar zogenaamde MVO-producten, ook wel duurzame producten genoemd. Reitsma Seafood is absoluut begaan met het milieu en goede leefomstandigheden, evenals met excelente, pure kwaliteit. Wij kiezen daarom voor de beste vangstmethodes voor onze vis en meest natuurlijke groeicycli voor onze schaal- en schelpdieren. Onze tonijn bijvoorbeeld, draagt het Dolphin Safe én het Friend of the Sea-keurmerk. Dit houdt in dat onze tonijn sustainable, traceable, premium quality en safe is! Bewust kiezen we voor soorten tonijn die niet met uitsterven bedreigd worden en voor een niet-belastende vangstmethode. Sustainable en environmentally friendly sea food.

Op de producten uit de Zeeuwse wateren kiezen wij altijd voor het Zeker Zeeuws-keurmerk.

Daarnaast leveren wij onze bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door zo gering mogelijke vervoersafstanden en garanderen wij een koude keten, waardoor er minder energie nodig om te koelen.

Veel van de producenten waar wij mee samenwerken werken op basis van 100% CO2- NEUTRAAL.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Concours General Argricole Paris

Het Concours General Agricole in Parijs (CGA) is een Franse landbouwbeurs die wedstrijden organiseert. Dit in samenwerking met de Franse ministeries van landbouw, voedingsmiddelen, visserij en plattelandszaken. Het is mede-eigendom van het Centrum voor Nationale d’Expositions. De beurs vindt jaarlijks in dit nationale expositiecentrum van Parijs plaats.

De CGA wordt alom gerespecteerd voor zijn onpartijdigheid en strenge jurering. Dit is bepalend voor het langlopende succes. Ook vanwege de onpartijdigheid omdat het door de staat gecontroleerd wordt. Het evenement vond voor het eerst plaats in 1860. Toen was het een landbouw show voor de Franse natie. Het groeide gestaag tot 1964, overleefde oorlogen en andere nationale crises. Daarna werd het verdeeld in drie afzonderlijke wedstrijden. Eén voor vee, één voor producten en één voor wijnen. Als award wordt er een gouden, zilveren en bronzen medaille uitgereikt met daarop een eikenblad.

Dolphin friendly seals

Het logo geeft aan dat vissers bij de vangst vermijden dat dolfijnen in de netten terecht komen. De kans dat dolfijnen in de netten komen is groot, want tonijn en dolfijn zwemmen vaak samen.

Producenten bepalen zelf of zij het logo wel of niet op hun producten plaatsen. Vissen op tonijn rond dolfijnen is in Europa verboden. Ook mogen er geen drijfnetten worden gebruikt. Dolfijnen worden daarin gemakkelijk gevangen. Op grote schepen moet een onafhankelijke waarnemer mee om toe te zien op de uitvoering.

Duurzame vis

Bij duurzame visserij worden visstanden duurzaam beheerd. Zo wordt er zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in de zee en zorgt voor weinig bijvangst. Certificeringen zoals het MSC hebben als gezamenlijk doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis, schaal- en schelpdieren te bevorderen en te belonen. MSC bijvoorbeeld heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld. In Nederland zijn o.a. zalm, tonijn, koolvis, garnalen en heek met MSC-keurmerk verkrijgbaar. Jaarlijks komen er nieuwe soorten bij. De visserij is steeds grootschaliger geworden. Daardoor worden veel vissoorten overbevist. Dat betekent dat er te weinig vis is om het bestand op peil te houden. Enkele vissen worden bedreigd met uitsterven. De Food and Agriculture Organization (FAO) rapporteert dat bijna 80% van de wateren is overbevist. Meer dan de helft van de gebieden waar gevist mag worden, is bijna volledig leeggevist.

Ook andere factoren hebben invloed op de hoeveelheid vis. Denk aan veranderingen in de watertemperatuur, aanwezigheid van roofvissen en -vogels, de hoeveelheid voedsel in zee, het winnen van olie en de aanwezigheid van windparken.

Overbevissing

Om overbevissing op zee tegen te gaan, worden in de EU vangstquota vastgesteld. Het gaat om een niveau waarbij er voldoende volwassen vissen overblijven om voor voldoende nageslacht te zorgen. De Raad van Europese visserijministers stelt jaarlijks de Total Allowable Catches vast (TAC’s). Een quotum is de totale hoeveelheid die van een vissoort in een jaar mag worden gevangen in de Europese wateren. Dat zijn de wateren tot ruim 300 kilometer uit de Europese kust. De wateren daarbuiten zijn internationaal.

Visquota

De visquota worden vastgesteld op grond van wetenschappelijke adviezen van visserijbiologen. Het quotum voor een vissoort wordt verdeeld over alle landen van de EU met een vissersvloot. Elk land krijgt zijn eigen quotum. De Nederlandse vissers verdelen onderling het toegewezen quotum. Landen en vissers mogen de toegewezen quota onderling uitwisselen.

Er gelden hiernaast nog andere regels en beperkingen. Bijvoorbeeld in welke gebieden niet gevist mag worden. Zo zijn er in de Noordzee 4 gebieden die worden beschermd.

Soms mag er tijdelijk geen vis meer gevangen worden als er een tekort dreigt. Ook zijn er regels voor hoe de vis aan land gebracht moet worden en de maten die gevangen vis minimaal moet hebben. Verder gelden er regels om bijvangst te beperken.

Beschermd zeereservaat

Enkele delen van de oceanen zijn bestempeld als beschermd zeereservaat. Dit zijn gebieden die vissen opzoeken om zich voort te planten of te eten. In deze gebieden mag niet worden gevist. Ruim een half procent van de oceanen draagt de naam beschermd zeereservaat.

France filiere peche

Voor duurzame en verantwoorde visserij

Deze vereniging zorgt voor samenwerking tussen vissers, producenten, universiteiten, groothandels, verwerkers, supermarkten en viswinkels in Frankrijk, met als doel de ontwikkeling en instandhouding van een duurzame en verantwoorde visserij en aquacultuur, en het bevorderen van de afzet daarvan. Met lespakketten voor basisschoolleerlingen wordt zelfs bewustwording van de jongste generatie serieus genomen.

L’association Ostréiculteur Traditionnel

Vereniging van traditionele oesterkwekers

Leden van deze vereniging werken alleen met oesters die zijn geboren en getogen in de zee.
De consument heeft bij het eten van oesters de keuze uit een oester die in een natuurlijke omgeving is gekweekt (dit proces duurt drie jaar) of uit een steriele oester uit een kwekerij (dit proces duurt twee jaar). Leden van Association ostréiculteur traditionnel houden het gehele proces, van zaad zetten tot het inpakken en verzenden, in eigen hand en kunnen daardoor de herkomst en kwaliteit van hun oesters garanderen

MSC

Dit kenmerk speelt vooral een rol in de viskeuze van supermarkten. Door samen te werken met visserijen, wetenschappers en producenten kunnen we de gezondheid van de oceanen waarborgen. Door het MSC keurmerk en het certificeringsprogramma voor visserijen dragen we bij aan gezonde oceanen. We willen dit bereiken door duurzame vis-praktijken te herkennen en te belonen. Door de keuze van consumenten te beïnvloeden wanneer zij vis kopen. Samen met onze partners werken we aan verandering van de vismarkt naar een markt die gebaseerd op duurzaamheid.

Onder duurzame visvangst en visteelt verstaan wij het volgende:
Een goede vis:

  • komt uit een goed beheerd bestand en is gevangen of gekweekt met minimale negatieve invloed op het milieu
  • is gevangen of geproduceerd onder goede en eerlijke werkomstandigheden
  • heeft een goed leven gehad en is behandeld op diervriendelijke wijze
  • is puur en gezond
  • is volledig traceerbaar tot de oorsprong

Pavillon France

Pavillon France is opgericht door bedrijven uit de visserijsector (vissers, vishandelaren, groothandelaren, viswinkels en grote winkelketens). Het doel is om de Franse vis productie te ondersteunen. Dit doen ze door de consumptie van visserijproducten te bevorderen. Voornamelijk door het aanbieden van meerdere soorten vis in meerdere bereidingen, het bewustmaken van consumenten en bedrijven.

Deelnemers aan Pavillon France moeten zich aan het volgende houden:

  • dat de vissen uit zee gevangen zijn door boten die deelnemen aan Pavillon France
  • dat de visproducten aantoonbaar en optimaal vers zijn

Verantwoorde kweek

ASC - Aquaculture Stewardship Council

Het ASC is vergelijkbaar met het MSC keurmerk voor wilde vis, alleen het ASC keurmerk is bedoeld voor kweekvis. Het heeft als doel de invloed van het kweken van vis op het milieu te verlagen. Het keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik, duurzamer visvoer en betere arbeidsomstandigheden van het personeel. In het visvoer zit minder vismeel en meer plantaardig voer.

De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.

Zeker zeeuws

Het Zeker Zeeuws® streekproduct staat voor kwaliteitsproducten uit zee en van het land met een gegarandeerde herkomst. Producten met het streekkeurmerk zijn geteeld, gekweekt en geproduceerd door Zeeuwse ondernemers. Zij hebben die echte smaak, zuiverheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Eerlijke en smaakvolle producten of diensten en gegarandeerd Zeker Zeeuws® streekproduct.

Wanneer is een product Zeker Zeeuws®?

  • Zeker Zeeuws® Streekproducten komen gegarandeerd uit de provincie Zeeland, inclusief de Zeeuwse voordelta, kust- en binnenwateren
  • Zeker Zeeuws® Streekproducten zijn op duurzame wijze geproduceerd met respect voor milieu, mens en dier
  • Zeker Zeeuws® Streekproducten worden in de provincie bewerkt en verwerkt
Nederlands Visbureau

Viskalender

Kalender vis en seizoenen - Nederlands Visbureau

Om de seizoenen van verschillende vissoorten te kunnen respecteren, is een kalender ontwikkeld. Deze kalender geeft aan wanneer een bepaalde vissoort van goede kwaliteit is en zonder problemen gegeten kan worden. Wanneer de vis van mindere kwaliteit is, kan de vis beter met rust gelaten worden en kies dan eens voor een vervangende vissoort, die zijn er voldoende.

Download hier de viskalender.

Niet alle vis is het hele jaar door vers verkrijgbaar. Deze kalender geeft een globaal overzicht van de seizoenen waarin bepaalde vissen beter wel of juist niet op de kaart te zetten zijn. Bij vragen kunt u Reitsma Seafood altijd bellen!